Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд