Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

ННХГ-ын дүрэм журам цэсний мэдээллүүд