Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

салбар дундын мэдээллийн сан цэсний мэдээллүүд