Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Ахмад настны нийгмийн халамж цэсний мэдээллүүд