Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа цэсний мэдээллүүд