Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Бүтэц зохион байгуулалт цэсний мэдээллүүд