Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа цэсний мэдээллүүд