Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Төрийн болон байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл цэсний мэдээллүүд