Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Төрийн албан хаагчийн ес зүйн дүрэм цэсний мэдээллүүд