Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр цэсний мэдээллүүд