Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Төрийн албан хаагчийн анкет цэсний мэдээллүүд