Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн халамж цэсний мэдээллүүд