Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Манай байгууллагатай холбоо барих арга хэлбэрүүд