Ehalamj.mn цахим системд бүртгүүлж халамжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй цахимаар авах боломжтой

ННХГ-ЫН ДҮРЭМ, ЖУРАМ цэсний мэдээллүүд