Ehalamj.mn цахим системд бүртгүүлж халамжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй цахимаар авах боломжтой

COVID-19 ЦАР ТАХЛЫН ЗӨВЛӨМЖ цэсний мэдээллүүд