Ehalamj.mn цахим системд бүртгүүлж халамжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй цахимаар авах боломжтой

Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэн цэсний мэдээллүүд