Ehalamj.mn цахим системд бүртгүүлж халамжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй цахимаар авах боломжтой

0-18 хүртэлх насны 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг-ийн тэтгэмж цэсний мэдээллүүд