Ehalamj.mn цахим системд бүртгүүлж халамжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй цахимаар авах боломжтой

Бүтэн Өнчин Хүүхдийг Үрчлэн Авсан Болон Эрсдэлд Нөхцөлд Байгаа Хүүхдийг Асран Хамгаалж, Харгалзан Дэмжиж Байгаа Иргэний Тэтгэмж цэсний мэдээллүүд