Ehalamj.mn цахим системд бүртгүүлж халамжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй цахимаар авах боломжтой

Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд цэсний мэдээллүүд