Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж цэсний мэдээллүүд