Иргэн та www.ehalamj.mn хуудсаар дамжуулан халамжийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой.

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр цэсний мэдээллүүд