Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Хяналт шалгалт

🕔2014-07-09

Цааш нь унших

ЗГ-ын 311 тогтоол

🕔

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

 ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

 НИЙТЛЭГ ЖУРАМ-ыг энэ хаягаар орж харна уу.

http://www.legalinfo.mn/annex/details/2931?lawid=3440

Цааш нь унших

ЗГ-ын 322 тогтоол

🕔

“Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ыг энэ хаягаар орж харна уу.

http://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=9479

Цааш нь унших

Дотоод хяналт шинжилгээ

🕔

Цааш нь унших

Дотоод хяналт шинжилгээ 2014 оны 1-р улирлын төлөвлөгөө

🕔

Цааш нь унших