Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Хөнгөлөлт тусламж

🕔

Ахмад настны нийгмийн хамгаалын тухай хуулийн 3.1-д заасан 55 насанд хүрсэн эмэгтэй, 60 насанд хүрсэн эрэгтэйг “ахмад настан” гэх ба нийгмийн хамгааллын дараахь арга хэмжээнд хамрагдаж болно:

·         нийгмийн даатгалын...

Цааш нь унших

АЛДАР ЦОЛТОЙ АХМАД НАСТАНД ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

🕔

  1. Ахмад дайчин, түүнчлэн дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний эхнэр /нөхөр/-т сар бүр мөнгөн тусламж үзүүлэх;

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  • Өргөдөл (маягтын дагуу)
  • Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
  • ...

    Цааш нь унших

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДОТООДЫН РАШААН СУВИЛЛЫН ЖАГСААЛТ

🕔

НХҮЕГ-ын 2014 оны 6 сарын 20-ны өдрийн                                                                                                                                                                      1/867 дугаар албан бичгийн  хавсралт

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДОТООДЫН РАШААН СУВИЛЛЫН ЖАГСААЛТ

...

Цааш нь унших

АХМАД НАСТАНД АМРАЛТ, СУВИЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

🕔

 

Д/Д

Байгууллагын нэр

Амралт, сувиллын байршил дэлгэрэнгүй хаяг

Ахмад настныг...

Цааш нь унших

АХМАД НАСТАНД АМРАЛТ, СУВИЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХБАЙГУУЛЛАГЫН НЭМЭЛТ НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

🕔

 

Цааш нь унших

 

 

Байгууллагын нэр

Гэрээний дугаар