Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

🕔

18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн дотоодод хийлгэсэн протезийн үнийг 2 жил тутамд нэг удаа 100 хувь  нөхөн олгоно.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт тусламжид хамрагдах протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгсэлд...

Цааш нь унших