Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Ахмад настаны протез, ортопедийн хөнгөлөлт

🕔

         Хөл, гар, шүд (үнэт металлаар хийхээс бусад)-ний протез, сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг 3 жил тутам нэг удаа нөхөн олгоно.

Ахмад настны...

Цааш нь унших