Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

🕔2014-04-01

Өдрийн үйлчилгээ:

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, нийгэмшүүлэх, амьдрах ухаанд сургах үйлчилгээ

Бүрдүүлэх материал: