Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж

🕔2014-04-01

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж нь дараах төрлүүдтэй.  

Үүнд:

1.     Асаргааны тэтгэмж

2.     Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмж

3.     Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

4.    ...

Цааш нь унших