Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Нийгмийн ажлын арга зүй

🕔

28 дугаар зүйл. Нийгмийн ажилтан

28.1.Нийгмийн ажилтны мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш түвшний боловсролтой, нийгмийн ажлаар мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан, ажил, үйлчилгээ явуулах эрх авсан иргэнийг нийгмийн ажилтнаар ажиллуулна.

28.2.Нийгмийн ажилтан...

Цааш нь унших