Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Ажлын тайлан

🕔

Тайлангийн бүтэц

 

1. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар

 

2. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаар

 

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих чиглэлээр

 

4. Зорилтоm бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

 

...

Цааш нь унших

2014 оны 1 дүгээр улиралд хийсэн ажлын тайлан

🕔

Цааш нь унших

2014 оны 2 дугаар улирлын ажлын тайлан

🕔

Цааш нь унших

2014 оны 3 дугаар улиралд хийсэн ажлын тайлан

🕔

Цааш нь унших

БАЙГУУЛЛАГЫН 2014 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

🕔

Цааш нь унших