Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Дүүргүүдийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга нарт

🕔2015-10-02

Цааш нь унших

Унааны зардлын үнийн хөнгөлөлтийн тухай

🕔2014-04-01

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон түүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн цэцэрлэг сургуульд ирж, очих унааны зардлыг жилд нэг удаа хөнгөлөх, эсхүл автобусаар үйлчилнэ.

А. Энэхүү хөнгөлөлтөд хөдөө орон нутгаас аймаг, нийслэлд...

Цааш нь унших

Түлшний үнийн хөнгөлөлтийн тухай

🕔2014-04-01

Цааш нь унших

Ахмад настаны протез, ортопедийн хөнгөлөлт

🕔

         Хөл, гар, шүд (үнэт металлаар хийхээс бусад)-ний протез, сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгсэл худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг 3 жил тутам нэг удаа нөхөн олгоно.

Ахмад настны...

Цааш нь унших

Бусад хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээнүүд

🕔

Бусад хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээнүүд

Хараагүй хүний брайлын үсгээр бичсэн захидал, ил захидал, брайль хэвлэл 10 кг хүртэлх илгээмжийг дотоодод үнэ төлбөргүй явуулж, хараагүй хүний зориулалттай техник, тоног төхөөрөмж, материал...

Цааш нь унших