Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ортопед болон тусгай хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулсан тухай

Үзсэн : 482

Зураг

 

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ортопед болон тусгай хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулсан тухай

                Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” А/336 дугаар захирамжийн хүрээнд үнэлгээний хорооноос ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ортопед болон тусгай хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг  2015 оны 07дугаар  сарын 17-ны өдрөөс 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны хооронд зохион байгууллаа. Тендерт шалгарсан 8 байгууллагатай Нийслэлийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын дарга Ч.Очирхүү 2015 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр гэрээ үзэглэн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ортопед болон тусгай хэрэгсэл нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна.

Тендерт Мон-Анир ХХК, ЭМ ЖЖ ХХК, Тэгш оршихуй ХХК, Тунгалаг аялгуу ХХК, Сайхан сэтгэл ХХК, Сэргээн засалтын хөгжлийн үндэсний төв, Мэбрүг ХХК, Дэл оюу дөл ХХК нар шалгаран ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд  ортопед болон тусгай хэрэгсэл нийлүүлэхээр боллоо.